Иванка ЯНКОВА

Иванка Янкова ЯНКОВА

Иванка Янкова ЯНКОВА е родена през 1936 година в Асеновград. Завършва средно образование в родния си град, а висше, специалност „Философия“ в СУ“Климент Охридски“.

Тя е публична личност – общественик и поетеса.

Дълги години е работила за културния обмен и публичните взаимоотношения между България, Русия и другите славянски страни. Сега е пенсионер.

В трудовата характеристика се посочва, че „в работата си е прецизна, всеотдайна и с високи критерии. Нейната висока обща култура, богатия й организационен опит й дават възможност да реализира обществено значими дейности, които допринасят за осъществяване на целите и задачите на Дружеството в Пловдив.“ Стремяла се е да изгражда мостове на духовността, приятелски връзки с руския народ и другите славянски страни. Единствено в страната в рамките на федерацията за приятелство с НРОНД пловдивското дружество издава вестник. С нейното активно участие, дълги години е свързана историята на Дружеството.

Постижения за обществена дейност

За своята трудова и обществена дейност тя е удостоена с престижни национални награди- орден на труда“златен“, орден „Кирил и Методий II и I степен, медал „1300 години България“ и други отличия.

Иванка ЯНКОВА е учредител, заедно с нейни съмишленици, на клуб в Пловдив за благотворителна дейност към световната организация „ Soroptimist International“ с консултативен статут към ООН, който вече 20 години развива полезна дейност в тази насока. Ръководила е и доброволческа група в родния си град.

Иванка ЯНКОВА се изявява и в областта на литературата.

Издала е 14 книги, от които 2 детски, една с хайку и отделно книга със стихове, импресии, есета. В творчеството й особено място заемат хората, природата, космоса и връзката между тях, хармонията и дисхармонията, любовта във всичките й измерения, която придава смисъл на живота ни. Има редица награди и отличия от литературни конкурси, както и златен медал за цялостно литературно творчество – юбилеен от Съюза на независимите български писатели.

Тя е подарила на своите читатели и на някои библиотеки,читалища, училища в Асеновград, Пловдив, София всички свои тиражирани книги, произведения от други автори и във връзка с юбилея й – 80 нови детски книги на градската библиотека „П.Хилендарски“ в родния и град.

Иванка Якова Янкова - фондация ЯнковиИнициатор и организатор за учредяването на хайку клуб

Иванка ЯНКОВА е инициатор и организатор за учредяването на хайку клуб в Пловдив през 2003 година със съдействието на поета и журналиста Т. Биков и доаена на българското хайку известния поет и преводач Д. Стефанов. Тя е била 15 години негов председател, а сега е удостоена със званието „почетен председател“. В клуба членуват известни поети и писатели, преподаватели, медицински работници и др., някои от които, като Стоянка Боянова и Минко Танев с високи международни отличия и награди. Клубът подпомага творческото развитие на своите членове и с проявите си популяризира хайку поезията. Признание за неговата дейност бе посрещането в Пловдив през м. юли 2005 г. на участниците в III-та конференция на Световната хайку асоциация проведена в София и организираното в стария град литературно четене със световно известни хайку поети – Баня Нацуиши, Казамиро де Брито, Ален Кервен, Драган Ристич и др.от петте континента.

Издаденият, по нейна инициатива и съдействие, първи хайку сборник с включени 16 поети от Пловдив „Прагове“ – 2005 г. с редактор Т. Биков и неговото разпространение и сред участниците в конференцията легитимира достойното присъствие на Хайку клуб – Пловдив пред българската и световна хайку общност.

През годините хайку клубът активно участва в ежегодното провежданите Дни на японската култура в България, в национални и международни конкурси, в инициативата “100 творби на изкуството от света за Фукушима“, „Молитва за Япония“ – 2011 год., прояви за съпричастност с пострадалите от наводненията в Сърбия, отразено и в сръбското списание“Хайку новине“ 2014 год. и др.

По-късно, през 2018 година бе издадена, по идея на Иванка ЯНКОВА и участието в екипа на съставители, съвместно с Британското хайку общество и Българския хайку съюз, българо-британска антология „ОТВЪД ДУМИТЕ“ на български и английски език, включваща 120 автори от България и Великобритания, от тях 22 от Пловдив.

Иванка ЯНКОВА има награда за творчески постижения и активност при подготовката и провеждането на Третата конференция на Световната хайку асоциация /2005 год/ от Българския хайку клуб – София. Нейни хайку са отличени на национални и международни конкурси и са селектирани, и включени в национални и международни антологии, сборници, списания, сайтове на английски, френски, немски, японски, сръбски, румънски езици. Тя е представена със свой профил пред хайку фондацията в САЩ.

Иванка ЯНКОВА е член на пловдивското дружество на писателите,

на Съюза на независимите български писатели, на Българския хайку съюз и на Световната хайку асоциация.В цялата своя трудова и обществена дейност Иванка ЯНКОВА е била винаги добронамерена към хората и съпричастна към проблемите им и се е стремяла да съдейства за тяхното решаване, да помага според възможностите си.
Интересът й към поезията и по-специално към хайку поезията опира не само до нейното творчество, но и до възможността чрез създадената Фондация на семейство Янкови да може да не прекъсва да работи за нейното популяризиране и за подпомагане развитието на заложбите на даровити деца в тази посока, както и да продължи да стимулира, като съпруга си Георги децата, които се интересуват от спорт и по-конкретно от шахмата.

Тя споделя, че изповядва истината, че

„ЧОВЕК ПРЕМИНАВА САМО ВЕДНЪЖ ПРЕЗ СВЕТА И АКО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ДОБРО, НЕКА ГО НАПРАВИ, ЗАЩОТО НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕ ОТНОВО“