Успехът не е само късмет.
Той е резултат от дисциплина и отговорност,
от амбиция и последователност през целия живот.

С голяма любов и признателност към нашите родители учредяваме фондация на тяхно име с мисия за подпомагане на деца,

които искат да бъдат образовани и успешни, да развиват своите дарби и заложби, които искат да спортуват и да участват в състезания по шах, както и в прояви свързани с хайку поезията, утвърждавайки духовни ценности като трудолюбие, дисциплина, хуманизъм, стремеж към непрекъснато усъвършенстване.

Успехът обикновено се случва естествено и незабележимо,

осигурен от качества и умения, които често не се разбира, че са придобити, учейки и трудейки се всеки ден. Успехът е начинание – нещо, което планираш, предприемаш и постигаш. Ето защо ние, с нашата фондация искаме да бъдем заедно с две от тези деца всяка година, подпомагайки финансово тяхното развитие.

За постигане на целите си Фондацията ще извършва следните дейности:

  • отпускане на 2 поименни стипендии и оказване на допълнителна – финансова помощ за завършване на средно образование на талантливи деца в затруднено финансово състояние;
  • стимулиране интереса към един от най-интелигентните спортове като алтернатива на агресията и зависимостите в съвременния свят и организиране на годишен турнир на името на „Георги Янков- майстор на спорта по шах“
  • подпомагане на деца, които проявяват интерес към литературата – поезия и проза, хайку поезия, хайга, източна философия и култура и нейното популяризиране и желаят да развиват своите заложби, като проявяват воля за формиране на нравствени ценности и морални добродетели.

Учредители:

Д-р Ирена Георгиева Янкова и Марияна Георгиева Макариева

Моменти от учредяването на фондацията: